Framtid

Programmet ger dig en yrkesförberedande utbildning och en grund för fortsatt lärande i ditt arbetsliv eller fortsatta studier efter gymnasiet, vid folkhögskola eller särskild utbildning för vuxna. Elever med motivation och förutsättningar har möjlighet att läsa kurser efter gymnasieskolans kursplaner.

Efter avslutad skolgång får du ett bevis för anpassad gymnasieskola.