Sök till oss

Sök till oss

Till Nordvik kan du söka som förstahandssökande i hela länet och från övriga landet är du också att välkommen att söka till oss!

Vad roligt att du är intresserad av att plugga hos oss! Hos oss kommer du trivas, och du gör ett hållbart val för framtiden. Välkommen 😀

Tänk på att du alltid söker gymnasiet genom din hemkommun. Välj ansökningskod nedan, när du söker utbildning hos oss! Tänk på att du kan söka flera av våra utbildningar i första, andra och tredje hand. Skriv in sökkoden själv om den inte finns i ansökningsformuläret.

I Västernorrland söker du till oss här:
https://htsa.dexter-ist.com/HTSA/default.asp?page=auth/common/login

Ansökningskoder:

IMYRKNB Introduktionsprogram Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet
IMVNB0L Programinriktat val mot naturbruksprogrammet
NBDJR0L Naturbruksprogrammet – Djurvård lärling
NBHAT0L Naturbruksprogrammet – Hästhållning lärling
NBLAN0L Naturbruksprogrammet – Lantbruk lärling
NBTRA0L Naturbruksprogrammet – Trädgård lärling  
SKSKO Program för skog, mark och djur
FGFOR Program för fordonsvård och godshantering  

Du söker via din hemkommun och du hittar oss i Kramfors kommun under Ådalsskolan 1 och sedan Naturbruksprogrammet på Nordvik. 

Nordvik Utbildningar AB ansvarar på uppdrag av Ådalsskolan, Kramfors kommun, för de programspecifika kurserna inom Naturbruksprogrammet.

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram där du till stor del lär dig genom att vara med och sköta Nordviks egna djur, jordbruksmarker, djuranläggningar, maskiner ridhus och omgivande naturområden.

Du får alltid en yrkesexamen, och du kan också göra ett val som både ger dig en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet.

På Ådalsskolan genomför du utbildningen på Nordvik som lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1050 kr/månad.

Läs mer på Kramfors Kommuns hemsida:
https://www.kramfors.se/barn–utbildning/gymnasium/adalsskolan/utbildningar/naturbruk.html

Har du frågor kring sök kontakta:
Lene Andersson
0613-711 206
lene.andersson@naturbruk.net

Studie- och yrkesvägledare
Joakim Svensson
0612-692 135
joakim.svensson@kramfors.se

Läs mer om oss: