Bokningar

Bokning av ridhus och stallboxar

Tyra Drugge Krook – Stallchef
tyra.druggekrook@naturbruk.net

Bokning av hundhall och lokaler för NW träning

Helene Nordlöf – Lärare Hund
070-348 08 85
helene.nordlof@naturbruk.net

Bokning av konferenser och lokaler

Carina Åberg – Projektledare
072-250 51 90
carina.aberg@naturbruk.net

Bokning av boende

Mia Forsberg – Boendvärd
070-820 01 09
mia.forsberg@naturbruk.net

Lena Norberg – Boendevärd
070-232 80 53
lena.norberg@naturbruk.net