Bokningar

Bokning av ridhus och stallboxar

Sofie Viklund – Stallchef
sofie.viklund@naturbruk.net

Bokning av hundhall och lokaler för NW träning

Helene Nordlöf – Instruktör Hund
070-348 08 85
helene.nordlof@naturbruk.net

Bokning av konferenser och lokaler

Lina Bergström – Besöksnäringsutvecklare
070-303 31 72
lina.bergstrom@naturbruk.net

Bokning av boende

Lena Norberg – Boendevärd
070-232 80 53
lena.norberg@naturbruk.net