Bokningar

Frågor om bokning av ridhus och stallboxar

Bokning görs via formulär, klicka på länken till vänster (på mobilen ligger länken nedanför)

Tyra Drugge Krook
tyra.druggekrook@naturbruk.net

Frågor om bokning av hundhall och lokaler för NW träning

Bokning görs via formulär, klicka på länken till vänster (på mobilen ligger länken nedanför)

Helene Nordlöf – Instruktör Hund
070-348 08 85
helene.nordlof@naturbruk.net

Bokning av konferenser och lokaler

Lina Bergström – Besöksnäringsutvecklare
070-303 31 72
lina.bergstrom@naturbruk.net

Bokning av boende

Lena Norberg – Boendevärd
070-232 80 53
lena.norberg@naturbruk.net