Dina studier

På anpassade gymnasieskolans nationella program för Skog, mark och djur får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena djurvård, trädgård, lantbruk och häst. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom djurvård, lantbruk, trädgård och häst men du får också naturupplevelser då vi vandrar, paddlar och rider. En vanlig skolvecka innehåller praktiska naturbruksämnen, kärnämnen som t.ex. svenska, matematik, engelska och musik.

Djurvård

Inom djurvård lär du dig sköta och hantera djur i djurhuset, t.ex. fåglar, reptiler och gnagare.

Lantbruk

På lantbruk får du hjälpa till att sköta om och utfodra djuren. Du får även vara med under vår- och höstbruk. Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att harva, plöja och snöröja. Du har även möjlighet att ta röjsågskort.

Trädgård

På trädgård får du prova på att så och plantera grönsaker och blommor både i växthus och utomhus, lära dig att köra åkgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner. Du får också lära dig att serva och underhålla olika maskiner och fordon, samt utföra enklare reparationer på dessa.

Häst

På häst får du lära dig att sköta om hästar och rida i vår vackra Höga Kusten-natur eller rida skolridning i vårt ridhus. Om du tycker att det här är ett program för dig skall du kontakta oss för att få göra praktik i två veckor.

Kursnamn Poäng
Gemensamma ämnen för anpassad gymnasieskola 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Skolarbete anpassad gymnasieskola 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Jordbruk 900
Djurens biologi100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksdjur 2100
Växtodling 1100
Körning – basmaskin100
Naturbruksteknik – specialområde100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Häst

Kursnamn Poäng
Gemensamma ämnen för anpassad gymnasieskola 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Skolarbete anpassad gymnasieskola 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Häst 900
Djurens biologi100
Hästkunskap 1100
Ridning och körning 1100
Ridning och körning 2100
Körning – basmaskin100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Sällskapsdjur

Kursnamn Poäng
Gemensamma ämnen för anpassad gymnasieskola 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Skolarbete anpassad gymnasieskola 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Sällskapsdjur 900
Djurens biologi100
Sällskapsdjur 1100
Sällskapsdjur – specialområde100
Handel 1100
Skötsel av utemiljöer 1100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Trädgård

Kursnamn Poäng
Gemensamma ämnen för anpassad gymnasieskola 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Skolarbete anpassad gymnasieskola 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – trädgård 900
Trädgårdsodling – grund100
Odling i växthus 1100
Körning – basmaskin100
Handel 1100
Skötsel av utemiljöer 1100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Skolverkets information om programmet

Specifikation kurspoäng

Läs vår bok ”En dag på Nordvik”