Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola har funnits på Nordvik sedan 2003 och har Kramfors kommun som huvudman. Vi har för närvarande två program Skog, mark & djur och Fordonsvård & godshantering. Det är en fyraårig utbildning och är en frivillig skolform.

Skolan ligger naturskönt i världsarvet Höga kusten, 7 km norr om Högakustenbron.

Den anpassade gymnasieskolan samarbetar med Hushållningssällskapet vilket innebär att vi har möjlighet att använda gårdens alla tillgångar för både praktiskt och teoretiskt lärande. 

Under dina fyra år kommer du att ha minst 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Genom APL får du yrkeskunskaper och du kan välja att göra praktik på en eller flera arbetsplatser. I utbildningen ingår individuellt val och du kommer även att göra ett gymnasiearbete under det fjärde året.

Om du tycker att det här är en skola för dig skall du ta kontakt med oss för att få göra praktik i en-två veckor.

Personal anpassade gymnasieskolan

Programansvarig, lärare/mentor:
Ulrika Sundin
070-22 47 303
ulrika.sundin@kramfors.se

Lärare/mentor:
Annica Dahlberg
073-80 09 805                                                 
annica.dahlberg@kramfors.se

Lärare/Mentor
Mikael Sjölund
mikael.sjolund@kramfors.se

Lärare/mentor:
Hanna Sahlén
073-70 18 957                                                       
hanna.sahlen@kramfors.se

Lärare/mentor:
Mats Frånberg
073-422 29 69                                                     
mats.franberg@kramfors.se

Resurs:
Lennart Lund
072-22 29 284                                                                        
lennart.lund@kramfors.se

Resurs/mentor:
Marianne Mybrand
073-80 43 596                                           
marianne.mybrand@kramfors.se

Resurs/mentor:
Veronica Thornberg
073-66 16 836
veronica.thornberg@kramfors.se