Elev- och föräldrainfo

Uppdaterad information gällande undervisningen på Nordvik f om vecka 5

Beslutet från 2021-01-21 nedan

Från vecka 5 och framåt så ska alla elever i Åk3 + IM + elever som läser en extra termin/år vara på Nordvik på heltid. 

Åk1 och Åk2 kommer från och med vecka 5 att vara inne på Nordvik varannan vecka.

Alltså Åk2 kommer att vara på Nordvik v5, v7, v9, v12 de veckor ni inte är på Nordvik så fortsätter distansstudierna.

Åk1 kommer att vara inne på Nordvik v.6, v.8, v,11, v.13 (vecka 10 är det sportlov) de veckor ni inte är på Nordvik så fortsätter distansstudierna.

Precis som tidigare gäller: var noga med handhygien, håll avstånd och är ni på Nordvik så ska ni vara friska.

Arbetsmiljöfrågor för personal

  • Personal som berörs av förändringen förutsätts arbeta från annan geografisk plats eller hålla sig begränsade till den enskilda arbetsplatsen/kontoret i möjligaste mån.
  • Personal som enligt tidigare överenskommelse arbetar hemifrån förutsätts fortsätta med detta.

Gymnasiesär, Internatboende för gymnasiesärskolans elever och vuxenutbildningar har särskilda instruktioner och berörs ej av punkterna ovan.

Med vänlig hälsning,
Andreas Telhammer, Platschef Nordvik, 2020-11-26

Andreas Telhammer     
Platschef Nordvik
andreas.telhammer@naturbruk.net

Peyman Vahedi
Rektor Ådalsskolan
peyman.vahedi@kramfors.se

Kontaktuppgifter:
Boendevärd, Lena Norberg: 070 – 232 80 53
Kansliet: 0613 – 71 12 00, nordvik@naturbruk.net