Elev- och föräldrainfo

Information med anledning av Regeringens beslut om förlängd fjärrundervisning för gymnasieskolor t.o.m. 2021-01-24

Generell information oavsett program

Det upplägg vi haft på Nordvik under december, för att bidra till minskad smittspridning, fortsätter åtminstone till 2021-01-24. 

Fortsatt kommer en del praktiska moment kunna genomföras. Detta planeras och kommuniceras av lärarna.

Vi vill passa på att berömma våra fina ungdomar som kämpat på föredömligt under gångna året trots svåra utmaningar.

Beslutet från 2020-11-26 nedan

Underlag till beslut

  • Samråd med personal
  • Samråd med Ådalsskolan och VD Hushållningssällskapet Västernorrland
  • Förväntad topp i smittspridning i mitten av december
  • En del av både elever och personal är i dagsläget hemma med symptom. Brister i testkapacitet i regionen leder till att många måste stanna hemma lång tid även fast de sannolikt inte har covid. Trenden är ökande och medför utmaningar för undervisning.
  • Nordvik har ingen bekräftad förekomst av covid men har en önskan att vara proaktiv och bidra till minskad smittspridning i samhället.

Beslut

  • Distans-/fjärrundervisning fram till jul i alla ämnen för Naturbruksprogrammet på Nordvik fr.o.m. måndag 2020-11-30. Rekommendationen är att eleverna utför studier från hemmet. Vissa praktiska moment kan komma att ske på plats liksom restuppgifter, behovet utreds av lärare utifrån studieplan och behov.
  • Elever som av olika skäl behöver sitt internatboende kan tillgodogöra sig fjärrundervisningen från sitt boende, bör vara undantagslösning. På helger åker elever som inte har jourtjänst hem i vanlig ordning. Vid symtom ska elever i alla lägen åka hem. Anmälan av de som stannar till nordvik@naturbruk.net
  • Möjlighet finns att även stanna helger under vårdnadshavares ansvar, beviljas av platschef genom att vårdnadshavare mailar motivering till andreas.telhammer@naturbruk.net

Arbetsmiljöfrågor för personal

  • Personal som berörs av förändringen förutsätts arbeta från annan geografisk plats eller hålla sig begränsade till den enskilda arbetsplatsen/kontoret i möjligaste mån.
  • Personal som enligt tidigare överenskommelse arbetar hemifrån förutsätts fortsätta med detta.

Gymnasiesär, Internatboende för gymnasiesärskolans elever och vuxenutbildningar har särskilda instruktioner och berörs ej av punkterna ovan.

Med vänlig hälsning,
Andreas Telhammer, Platschef Nordvik, 2020-11-26

Andreas Telhammer     
Platschef Nordvik
andreas.telhammer@naturbruk.net

Peyman Vahedi
Rektor Ådalsskolan
peyman.vahedi@kramfors.se

Kontaktuppgifter:
Boendevärd, Lena Norberg: 070 – 232 80 53
Kansliet: 0613 – 71 12 00, nordvik@naturbruk.net