Skyddsombud och fackliga företrädare

Skyddsombud

Huvudskyddsombud
Anders Westlund: 0613-711 256, 070-651 62 76

Lärarförbundet
Anders Westlund: 0613-711 256, 070-251 62 76

Kommunal
Ulf Helander: 0613-711 291, 070-316 85 03

Fackliga företrädare

Vision
Robert Gullbro: 0613-711 280

LR
Brita Oldbring: 0613-711 289, 070-348 08 82
brita.oldbring@naturbruk.net