Personal

Personal


Frederik Innala

Tf Platschef

frederik.innala@hushallningssallskapet.se

Ylva Hardeson

Rektor – Nordvik

ylva.hardeson@kramfors.se

Katarina Nyman

Administratör

katarina.nyman@naturbruk.net

Lina Bergström

Besöksnäringsutvecklare

lina.bergstrom@naturbruk.net

Mirjam Åkerblom

Kursansvarig Trädgård

mirjam@mirjamak.com
Platshållare

Carina Wallin

Kursansvarig Trädgård

carina@wallintradgard.se

Joakim Pettersson

Instruktör, skog

jp@yekonomi.se

Gabriella Ytterbom

Floristutbildningen

gkflorist@hotmail.com

Ingela Öhgren

Hovslagarutbildningen Västernorrland

ingela@hovslagarutbildningenvasternorrland.se

Jenny Klingberg

Skolkurator

jenny.klingberg@kramfors.se

Camilla Hellström

Skolsköterska

camilla.hellstrom@kramfors.se
Platshållare

Joakim Svensson

Studie- och yrkesvägledare

joakim.svensson@kramfors.se
Platshållare

Fredrik Lundgren

Idrottslärare

fredrik.Lundgren@kramfors.se

Carita Rönnholm

Specialpedagog

carita.ronnholm@kramfors.se

Sofie Viklund

Utbildningsinformatör

sofie.viklund@naturbruk.net

Brita Oldbring

Lärare Hästhållning

brita.oldbring@naturbruk.net

Tyra Drugge Krook

Instruktör hästhållning

tyra.druggekrook@naturbruk.net

Sara Nilsson

Ridlärare

Irene Holmsten

Instruktör Djurvård

irene.holmsten@naturbruk.net

Victoria Bäck

Instruktör Djurvård

victoria.back@naturbruk.net

Helene Nordlöf

Instruktör Hund

helene.nordlof@naturbruk.net

Ulf Helander

Instruktör Lantbruk | Lantbruksförman

ulf.helander@naturbruk.net

Anna Hedendahl

Lantbruksinstruktör

anna.hedendahl@naturbruk.net
Platshållare

Urban Oldenmark

Lantbruksinstruktör

urban.oldenmark@naturbruk.net

Ulrika Sundin

Programansvarig & Lärare Gymnasiesärskolan

ulrika.sundin@kramfors.se

Hanna Sahlén

Lärare Gymnasiesärskolan

hanna.sahlen@kramfors.se

Mikael Sjölund

Lärare gymnasiesärskolan

mikael.sjolund@kramfors.se

Veronica Thornberg

Resursassistent Gymnasiesärskolan

veronica.thornberg@kramfors.se

Lennart Lund

Resursassistent Gymnasiesärskolan

lennart.lund@kramfors.se

Annica Dahlberg

Lärare Gymnasiesärskolan

annica.dahlberg@kramfors.se

Mats Frånberg

Ämneslärare – Fordonsvård och godshantering

mats.franberg@kramfors.se
Platshållare

Jörgen Zetterlund

Resursassistent Gymnasiesärskolan

jorgen.zetterlund@kramfors.se

Marianne Mybrand

Resursassistent Gymnasiesärskolan

marianne.mybrand@kramfors.se

Leif Mehlin

Drift & underhåll

leif.mehlin@naturbruk.net

Lena Norberg

Boendevärd | Lokalvårdare

lena.norberg@naturbruk.net

Beshir Abdelkadir Beshir

Lokalvårdare

Maria Nylén

Fritidsledare

maria.nyhlen@kramfors.se

Eva-Marie Wedin

Fritidsledare

eva-marie.wedin@kramfors.se

Linda Ekebjörk

Boendevärd Gymnasiesärskolan

linda.ekebjork@kramfors.se

Ulrica ”Titti” Norberg

Boendevärd Gymnasiesärskolan

ulrica.norberg@kramfors.se

Pinge Johnson

Instruktör lärlingar Byggprogrammet

per-inge.johnson@kramfors.se

Hasse Isaksson

Instruktör lärlingar Byggprogrammet

hans.isaksson2@kramfors.se

Kabina Karlsson

Instruktör Byggnadsunderhåll

Restaurang


Robert Gullbro

Kock

robert.gullbro@naturbruk.net

Joakim Janzon

Kock

joakim.janzon@naturbruk.net

Martha Norberg

Köksbiträde

martha.norberg@naturbruk.net