Sjukanmälan och ledighet

Omyndiga elever ska anmälas sjuka av målsman, myndiga elever får själva gör anmälan.

Frånvaro skall anmälas senast kl 08.30 samma dag som frånvaron infaller för att räknas som giltig. Frånvaro måste anmälas varje dag.
Om du på grund av sjukdom eller annan anledning måste gå hem under dagen görs anmälan till undervisande lärare, studiehandledare eller till personal på rektorsexpeditionen.
Skolan har rätt att begära in läkarintyg om eleven är frånvarande upprepade gånger.
Riktmärke för upprepade tillfällen är fem sjukfrånvarotillfällen eller efter 10 skoldagars sjukfrånvaro i följd per termin.

Sjukanmälan görs genom:

  • Dexter eller till
  • Lene på 0613-711 200 eller 0613-711 206 eller till mentorn senast kl. 9.00.
    Telefonnumret till mentorn finns här på hemsidan: kontakt

Ledighet

Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven.
Ledighet beviljas endast i undantagsfall för semesterresor.
Ledighet söks på Ådalskolans hemsida under E-tjänster.
Lärare kan ge ledighet för del av lektion, mentor för max 3 skoldagar och rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. (Gymnasieförordningen, kap 6, & 20).

Ledighet mer än 3 dagar görs även via Ådalskolans hemsida under E-tjänster.
Den lämnas till och skrivs under av rektor.

Skolk 

Vad händer med studiebidraget om du skolkar?
Läs informationen från CSN genom att klicka här!
Nedan kan du ladda ner och läsa vad Skolverket skriver om skolk i gymnasieskolan:

Om skolk i gymnasieskolan