Busskort

Information om vad som gäller busskort

För elever som bor på skolan och åker hem helger

Biljett/resekort kan lösas på bussen och vissa försäljningsställen.
För aktuell prisinformation hänvisas till Länstrafikens hemsida: