Dina studier

Under det första läsåret provar du på alla områden som finns på skolan för att få en så bred och konkret bild som möjligt av vad naturbruk är. Under år 2-4 utformar du, i samråd med din mentor utbildningen utifrån dina egna intressen och förutsättningar.

Inom djurvård lär du dig sköta och hantera djur i djurhuset, ex. fåglar, reptiler, gnagare och minigrisar.

På trädgård får du prova på att odla grönsaker och blommor, så och plantera, lära dig att köra åkgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner. Du får också lära dig att serva och underhålla skolans olika maskiner och fordon, samt utföra enklare reparationer på dessa. 

På lantbruk får du hjälpa till att sköta om och utfodra djuren. Du får även vara med under vår- och höstbruk. Genom att först öva med hjälp av en traktorsimulator kan du sedan under samråd med dina lärare få prova på att köra traktor, harva, plöja och snöröja. 

På häst får du lära dig att sköta om islandshästar och rida i vår vackra Höga Kusten-natur eller rida skolridning i vårt ridhus.  

Under individuella valet har du möjlighet att bland annat välja kursen trafikantkunskap där du kan läsa teorin inför AM-körkort, körkort eller traktorkort.

Jordbruk

Kursnamn Poäng
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Gymnasiesärskolearbete 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Jordbruk 900
Djurens biologi100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksdjur 2100
Växtodling 1100
Körning – basmaskin100
Naturbruksteknik – specialområde100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Häst

Kursnamn Poäng
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Gymnasiesärskolearbete 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Häst 900
Djurens biologi100
Hästkunskap 1100
Ridning och körning 1100
Ridning och körning 2100
Körning – basmaskin100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Sällskapsdjur

Kursnamn Poäng
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Gymnasiesärskolearbete 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – Sällskapsdjur 900
Djurens biologi100
Sällskapsdjur 1100
Sällskapsdjur – specialområde100
Handel 1100
Skötsel av utemiljöer 1100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Trädgård

Kursnamn Poäng
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1200
Programgemensamma ämnen 400
Biologi – naturbruk100
Naturbruk200
Naturbruksteknik100
Individuella val 200
Trafikantkunskap100
Motorsåg100
Röjmotorsåg100
Form och design – specialområde – blomsterbinderi100
Gymnasiesärskolearbete 100
Denna kurs läses under åk4
Programfördjupning – trädgård 900
Trädgårdsodling – grund100
Odling i växthus 1100
Körning – basmaskin100
Handel 1100
Skötsel av utemiljöer 1100
Service och bemötande100
Fastighetsskötsel, byggnadsvård100
Digital kompetens100
Hem och konsumentkunskap 1100
2500

Skolverkets information om programmet

Specifikation kurspoäng

Läs vår bok ”En dag på Nordvik”