Policy internat

Information till dig som ska bo och dina föräldrar om vilka förhållningsregler som finns på Nordviks boende och Fritid.

Vid sjukdom eller ohälsa

Vid akut fysiskt insjuknande/psykisk ohälsa tas kontakt med vårdnadshavare även om eleven är över 18 år. Utifrån en samlad bedömning från Nordviks personal och Elevhälsan beslutas om hen omedelbart behöver lämna sitt boende och eventuellt avsluta sitt boende på Nordvik.

Vårdnadshavare och elev ansvarar över intag av ev. föreskriven medicin och att medicinen förvaras på ett säkert sätt på rummet i boendet.

Det finns ingen Alvedon, Ipren eller annan receptfri medicin att tillgå här på Nordvik och personalen köper inte ut detta.
Vi skjutsar inte till planerade besök på vårdcentral, tandläkare eller sjukhusbesök.
Låt era ungdomar vara kvar hemma om de är sjuka eller mår dåligt på annat vis!

Störning/oro

Vid störning och oro på boendet kontaktas vårdnadshavare, detta gäller även om eleven är över 18 år. Vid upprepade tillfällen finns möjlighet att hen mister sitt boende på Nordvik.

Alkohol/droger

På Nordvik accepterar vi inte alkohol, droger eller andra illegala substanser. Vårt mål är att Nordviks boende ska erbjuda en trygg och trivsam miljö. Vid misstanke om användning av alkohol, droger eller andra illegala substanser åligger det all Nordviks personal att kontakta närmsta chef som i sin tur underrättar rektor,
därefter följs arbetsordningen i Ådalsskolans policy ” Plan vid misstanke om användning av droger”.

Nordvik, som boendevärd, kontaktar vårdnadshavare/kontraktsinnehavare även om eleven är över 18 år. Vi erbjuder hen att uppvisa en dokumenterad drogfrihet (genom drogtest). Tills dess att drogfrihet är uppvisad får hen inte bo på Nordvik.
Medverkar inte elev och/eller vårdnadshavare till detta eller att drogtestet är positivt sägs hyreskontraktet automatiskt upp med omedelbar verkan.

Obemannat mellan 21.30 – 07.00 och helger

På nätter och helger finns ingen personal på Nordvik, därav vill vi att eleverna åker hem under helger/lov och kommer till Nordvik på måndag. I undantagsfall kan det finnas särskilda skäl att stanna över helgen eller komma söndag kväll, detta sker alltid i samråd med Nordvik, vårdnadshavare och elev.
Detta utifrån ett säkerhetsperspektiv och en försäkringsfråga.
Blanketter finns på hemsidan www.naturbruk.net den påskrivna blanketten mejlas till mia.forsberg@naturbruk.net

Att stanna eller komma på söndag olovandes leder till en varning. Återupprepas detta har Nordvik rätt att säga upp hyresavtalet.

Klockan 22:00 ska det vara lugnt på boendet.

Vid besök av utomstående ska alltid någon av tjänstgörande personal på Nordvik meddelas. Vid ev övernattning av utomstående skall det vara i samråd med Nordviks personal, vårdnadshavare och elev.

Byte av rum

Finns önskemål att byta av rum/boende under terminen ska en dialog föras om bytet mellan Nordvik, vårdnadshavare/kontraktsinnehavare och elev och utifrån möjligheterna fattas ett beslut.

Inredning av rum

Dessa möbler finns i rummet, säng, skrivbord, stol. Vill eleven byta ut sängen till en privat säng måste personal kontaktas. Andra möbler i rummet får inte bäras ut.

Lås dörren

Dörr till rum ska alltid vara låst när det lämnas under dygnet för att minimera risken för stöld och oinbjudna gäster.

Gemensam städning

Varje vecka städar de boende gemensamt allmänna utrymmen på boendet. Obligatorisk närvaro gäller, närvarolista förs. Vid utebliven närvaro kontaktas vårdnadshavare/kontraktsinnehavare, vid 3:e ogiltiga frånvaron har Nordvik rätt att säga upp avtalet med kontraktsinnehavare.
En gång i månaden har lokalvårdarna städkontroll av elevens rum, även där gäller obligatorisk närvaro.

Vid uppsägning av hyresavtal

Detta sker en månad innan utflyttning.
Inför slutstädning/besiktningkontakta Lena Norberg för information.
Vid icke godkänd besiktning erbjuds vårdnadshavare/kontraktsinnehavare och elev att göra om städning, om inte debiteras 2000 kr.
Rummet ska vid utflytt återställas i ursprungligt skick, vid ev skadegörelse kan kontraktsinnehavare bli ersättningsskyldig.
Nyckel lämnas till Lena vid besiktning eller enligt överenskommelse.

Nycklar

Vid borttappad rumsnyckel debiterar vi vårdnadshavare/kontraktsinnehavare 3000 kr för byte av lås.

Brandlarm

Detektorer sitter i alla rum i taket och i allrummen. Det är ett direktlarm till SOS. Återsamlingsplats vid brand är ridhuset. Vårdnadshavare/kontraktsinnehavare kan komma bli ersättningsskyldig om det visar sig att larmet förorsakats av oaktsamhet (en icke brand).
Kostnad vid första larmet är 6000kr, andra larmet kostar 12000kr. 

Felanmälan i rum/boende

Anmäl ev. fel i rummet/boende via mejl till Leif Norberg för åtgärd.
Skriv namn, boende, rumsnummer och vad felanmälan gäller.

Rökning

Får endast ske på angivna platser, efterföljs ej detta räknas det som störning på boendet, samma regler gäller.