Våra djur

Våra djur

Vår fårbesättning är en korsningsbesättning på ca 50 tackor i dagsläge. Vi avlar för friska och sunda individer som får ca 2 lamm/kull/år. Eleverna är med i all skötsel som att planera när lammen ska födas, gå lamningsvakt, daglig skötsel, utfodring, klippning och klövvård m.m.

Vår nötkreatursbesättning består i dagsläge av 15 dikor, 1 tjur och 18 ungdjur, dom flesta av köttrasen Aberdeen Angus. Våra djur är lugna och trevliga individer som är vana att hanteras. Eleverna får även här vara med på allt som har med djuren att göra som att gå kalvningsvakt, öronmärka, utfodra, väga, dräktighetsundersöka och klövvård m.m.