Dina studier

På Nordvik finns ett jordbruk med dikor och får samt ca 120 ha jordbruksmark, främst vallodling. Inom Naturbruksprogrammet kan du välja inriktningen Lantbruk. Då får du delta i skötsel av våra dikor, ungdjur och får. Du får lära dig grunderna i skötsel, utfodring, avel och anatomi. Du får också köra traktor och lära dig harva, så, skörda och plöja och andra vanligt förekommande arbeten på ett jordbruk. Självklart ingår även teori i de kurser som är kopplade till Lantbruk.

De kurser som är specifika för inriktningen Lantbruk fördelas är följande:

”Marken och växternas biologi”, ”Fordon och redskap”, ”Djuren i naturbruket”, ”Lantbruksdjur 1”, ”Lantbruksmaskiner 1”, ”Byggnadsunderhåll och Växtodling 1”.

Utöver ovan nämnda kurser så ingår bland annat ”Lantbruksdjur 2” och ”Motorsåg och röjmotorsåg”.