Lantbruk

Program
Naturbruk

Inriktning
Lantbruk 1

Programkod
NBLAN0L

Lantbruk

Är du intresserad av olika verksamheter inom lantbruk och vill ha öppna dörrar i framtiden? Då är Nordvik rätt skola för dig. Du får ta hand om våra kor, ungdjur och får.

Du får lära dig grunderna i avel, utfodring, skötsel och anatomi.
Vi har samarbete med moderna och framgångsrika gårdar där du får värdefull praktik, bland annat olika förekommande mjölkningstekniker.

På Nordvik finns ett jordbruk där du får lära dig plöja, harva, så, skörda och mycket mer. Du får alltså grundläggande maskinkunskaper. Det är stor brist på maskinförare och tillsammans med kunskaperna inom entreprenörskap som vi ger dig, kan du driva eget företag och försörja dig själv om du är driftig!

Med kurser som t.ex. Växtodling och Landbruksdjur får du grundläggande kunskaper som du sedan kan fördjupa dig inom antingen genom individuellt val eller vidare utbildning.

Kunskaper inom entreprenörskap är givna inslag för att du ska förstå företagandets villkor och kunna verka på den moderna arbetsmarknaden.

Nordvik har köttdjur och får.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 1100
Historia 1a150
Idrott och Hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1100
Programgemensamma kurser 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktningskurser 700
Marken och växternas biologi100
Djuren i naturbruket100
Fordon och redskap100
Lantbruksdjur 1100
Lantbruksmaskiner100
Byggnadsunderhåll100
Växtodling 1100
Fördjupningskurser 500
Entreprenörskap och företagande100
Lantbruksdjur 2100
Motorsåg och röjmotorsåg100
Serviceteknik-nat100
Företagsekonomi 1100
Individuellt val 200
Individuellt val200
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete100
2500