Lantbruk

Lantbruk

Är du intresserad av olika verksamheter inom lantbruk och vill ha öppna dörrar i framtiden? Då är Nordvik rätt skola för dig. Du får ta hand om våra kor, ungdjur och får.

Du får lära dig grunderna i avel, utfodring, skötsel och anatomi.
Vi har samarbete med moderna och framgångsrika gårdar där du får värdefull praktik, bland annat olika förekommande mjölkningstekniker.

På Nordvik finns ett jordbruk där du får lära dig plöja, harva, så, skörda och mycket mer. Du får alltså grundläggande maskinkunskaper. Det är stor brist på maskinförare och tillsammans med kunskaperna inom entreprenörskap som vi ger dig, kan du driva eget företag och försörja dig själv om du är driftig!

Med kurser som t.ex. Växtodling och Landbruksdjur får du grundläggande kunskaper som du sedan kan fördjupa dig inom antingen genom individuellt val eller vidare utbildning.

Kunskaper inom entreprenörskap är givna inslag för att du ska förstå företagandets villkor och kunna verka på den moderna arbetsmarknaden.

Nordvik har köttdjur och får.