Hästhållning

Hästhållning

Vill du jobba med hästar?

Har du hästar som fritidsintresse? Eller vill du lära dig allt om hästar från grunden?
Oavsett förkunskaper är hästinriktningen på Nordvik rätt utbildning för dig!
Kurser inom anatomi, biologi och fysiologi ger dig bra grund att bygga vidare på.
De praktiska inslagen som att sköta en hästanläggning, slå på tappsko, utfodra hästen eller sköta om stallet gör att du lär dig mer och mer lustfyllt.
Beroende på ditt intresse finns möjlighet till ytterligare kurser inom olika intresseområden.
Ett antal boxplatser finns för elever som önskar ta med egen häst.

I slutet av din utbildning erbjuds du att avlägga Svenska Ridsportsförbundets yrkesprov för Hästskötare.

Det övergripande målet är att hästskötaren ska ha ett gott horsemanship, skall ha kompetens att sköta hästar, stall, utrustning och kringområden under arbetsledning, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.

Du har möjlighet att studera vidare efter din utbildning till svensk ridlärare eller hippolog.

Nordvik har 14 stallplatser för egna hästar.