Hästhållning

Program
Naturbruk

Inriktning
Hästhållning

Yrke
Hästskötare

Programkod
NBHAT0L

Hästhållning

Vill du jobba med hästar?

Har du hästar som fritidsintresse? Eller vill du lära dig allt om hästar från grunden? Oavsett förkunskaper är hästinriktningen på Nordvik rätt utbildning för dig! Kurser inom anatomi, biologi och fysiologi ger dig bra grund att bygga vidare på. De praktiska inslagen som att sköta en hästanläggning, slå på tappsko, utfodra hästen eller sköta om stallet gör att du lär dig mer och mer lustfyllt. Beroende på ditt intresse finns möjlighet till ytterligare kurser inom olika intresseområden.

Ett antal boxplatser finns för elever som önskar ta med egen häst.

I slutet av din utbildning erbjuds du att avlägga Svenska Ridsportsförbundets yrkesprov för Hästskötare.

Det övergripande målet är att hästskötaren ska ha ett gott horsemanship, skall ha kompetens att sköta hästar, stall, utrustning och kringområden under arbetsledning, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.

Du har möjlighet att studera vidare efter din utbildning till svensk ridlärare eller hippolog.

Nordvik har 14 stallplatser för egna hästar.

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och Hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap150
Samhällskunskap1a150
Svenska 1100
Programgemensamma kurser 400
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Inriktningskurser 300
Djurens biologi100
Djurhållning100
Djuren i naturbruket100
Fördjupningskurser 900
Fordon och redskap100
Hästkunskap 1100
Hästkunskap 2100
Hästkunskap 3100
Ridning och körning200
Ridning 1100
Ridning 2100
Entreprenörskap och företagande100
Individuellt val 200
Individuellt val200
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete100
2500