Dina studier

Dina studier

Första året

Det första året under utbildningen så får du lära dig att sköta och hantera Nordviks många olika djur samt lära dig om deras artspecifika behov. 

Under detta år läser alla som valt djurvård även en kurs som heter Hund 1 där du bland annat lär dig om vanliga raser och deras egenskaper, fostran, skötsel, hantering skador och sjukdomar.

Du som har egen hund har möjlighet att ta med den till Nordvik och använda i undervisningen.

Andra året

Under ditt andra år lär du dig b.l.a. om olika sjukdomar hos djur och förebyggande åtgärder, hygien, smitta och smittspridning, veterinärmedicinska termer mm.

Här ingår även att kunna iaktta och visitera olika slags djur för att tidigt kunna upptäcka ett eventuellt stört hälsotillstånd. Du får även välja ett djurslag som du får fördjupa dina kunskaper lite extra inom.

Tredje året

Det tredje året av utbildningen så kommer en stor del av utbildningen ske tillsammans med vår legitimerade veterinär Connie Regnersen där du bland annat fördjupar dig i behandlingsmetoder, farmakologi, provtagning, vård av skadade och sjuka djur. 

Connie har regelbundet veterinärmottagning på sin klinik här på Nordvik och som elev är man med och tar hand patienterna som kommer in. De flesta patienter som kommer in är hundar och katter men även hästar, kor och exotiska djur förekommer.

Du har även möjlighet att få D9 intyg, D9 är en grundkurs i läkemedelshantering och har man den så blir man djurvårdare på Nivå2 och får ge vissa injektioner, ta blodprov mm. Detta innebär att man har större chans att få jobb på veterinärkliniker och djursjukhus direkt efter utbildningen. 

En del elever väljer att fortsätta sina studier efter gymnasiet på högskola för att bli legitimerad djursjukskötare.