Dina studier

Dina studier

Första året

Första året under utbildningen får du lära dig att sköta och hantera Nordviks många olika djur, samt lära dig om deras artspecifika behov. 

Under året läser alla som valt djurvård även en kurs som heter Hund 1 där du bland annat lär dig om vanliga raser och deras egenskaper, fostran, skötsel, hantering skador och sjukdomar.

Du som har egen hund har möjlighet att ta med den till Nordvik och använda i undervisningen.

Andra året

Under ditt andra år lär du dig b.l.a. om olika sjukdomar hos djur och förebyggande åtgärder, hygien, smitta och smittspridning, veterinärmedicinska termer mm.

Här ingår även att kunna iaktta och visitera olika slags djur för att tidigt kunna upptäcka ett eventuellt stört hälsotillstånd. Du får även välja ett djurslag att fördjupa dina kunskaper extra inom.

Tredje året

Under tredje året av utbildningen kommer en stor del av utbildningen ske tillsammans med vår legitimerade veterinär Connie Regnersen, där du bland annat fördjupar dig i behandlingsmetoder, farmakologi, provtagning, vård av skadade och sjuka djur. 

Connie har regelbundet mottagning på sin klinik hos oss där du som elev är med och tar hand de patienter som kommer in. Det handlar i huvudsak om hundar och katter men även hästar, kor och exotiska djur förekommer.

Du har även möjlighet att få D9 intyg.
D9 är en grundkurs i läkemedelshantering man behöver för att bli djurvårdare på Nivå2. Detta ger kunskap i att ge vissa injektioner, ta blodprov mm. Med D9 har du större chans att få jobb på veterinärkliniker och djursjukhus direkt efter utbildningen. 

En del elever väljer att fortsätta sina studier på högskola efter studenten för att bli legitimerad djursjukskötare.