Information till försäljare/utställare/deltagare på Nordviksdagen

Information till försäljare/utställare/deltagare på Nordviksdagen

Välkommen till Nordviksdagen på Nordvik!

Torsdagen den 6 juni kl. 10.00-15.00


Anmälan och bekräftelse:

Vi tar emot anmälningar via anmälningsformuläret här på Nordviks webbplats. Eventuella frågor kan du lämna via mail: info@naturbruk.net

Sista anmälningsdag är 2 maj! Placeringslista skickas till alla deltagare senast vecka 22.

Marknadsplats:

En marknadsplats omfattar ca 3×3 m, med en grundavgift på 300 kr. Finns behov av en extra stor yta tillkommer 200 kr per varje ytterligare yta om 3×3 m. Kaffe och en smörgås ingår i grundavgiften vid bokning av marknadsplats.

Efter avslutad marknad faktureras kostnaderna. Fakturan kommer till din angivna e-post. Du kan ange en särskild e-postadress för faktura om så önskas.

Marknadsbord:

Nordvik har ett begränsat antal marknadsbord för uthyrning, 200 kr/bord. Eventuella skador på bordet ersätts av deltagaren. Borden monteras ihop av deltagaren på egen hand. Observera att du behöver planera för den extra tidsåtgången för monteringen. Nordvik ansvarar inte för deltagarnas produkter eller utrustning under marknadsdagen. 

Renhållning och service:
Nordviks lärlingar, marknads-teamet, sköter allmän renhållning på marknadsområdet under dagen. Deltagare sköter renhållning på och omkring den egna marknadsplatsen samt förpackar och sorterar sina sopor i slutet av dagen och överlämnar till marknads-teamet eller tar med soporna hem. 

Ditt bidrag/dina produkter:

Beskriv tydligt i anmälan vilka produkter du avser sälja, alternativt vad du önskar ställa ut, föreläsa om, visa upp eller informera om. Detta främst för att vi ska kunna göra en bra placering av er som bidrar till Nordviksdagens innehåll samt kunna ta fram ett bra program för dagen. Vi förbehåller oss möjlighet att kontakta dig i samband med din anmälan om vi anser att ditt bidrag inte är lämpligt på Nordviksdagen.

Plats och tillgänglighet:

Vi försöker tillgodose eventuella önskemål om plats. Din plats påverkas ex. om du behöver el eller om du behöver ha ett fordon bakom din marknadsplats, då detta inte är möjligt att ordna på hela området. Överlåtelse för anvisad plats är inte tillåten utan medgivande från Nordvik.

Din marknadsplats/annan plats kan visas av vår personal dagen innan kl. 16.00-18.00 samt mellan kl. 07.00-9.00 på marknadsdagen. Fordon ska vara parkerade på anvisade p-platser senast kl. 9.00 på marknadsdagen, därefter är hela området fordonsfritt fram till kl. 16.00. Förändringar gällande plats och utrymme kan behöva justeras vid iordningställande av marknaden, främst av säkerhetsskäl, även om plats tilldelats skriftligt. Vänligen följ även i övrigt marknadsledningens anvisningar och föreskrifter under dagen.

El:

Avgiften för el är 150 kr per plats, och faktureras samtidigt som marknadsavgiften samt eventuell avgift för bord. De deltagare som bokat el kommer att stå i närheten av varandra då det inte finns elanslutningar överallt på området. Kom ihåg att ta med egna förlängningskablar och grendosor! 

Övrigt:

Levande ljus, marschaller, eldkorgar, fotogenlampor eller sådan öppen låga är inte tillåten på Nordviks område. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Observera att rökning inte är tillåtet på Nordviks område.

Lärlingar/elever:

Vi kommer att göra vårt bästa för att arrangemanget Nordviksdagen ska fungera väl! Tänk dock gärna på att Nordvik är en utbildningsanläggning där främst ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) utbildar sig för att bli verksamma inom gröna näringar. Att anordna marknader ingår i deras utbildning och ibland kanske inte allt kommer att bli perfekt. I sådana fall hoppas vi att du har överseende med det och hjälper oss och våra ungdomar att utvecklas!

Nu ser vi fram emot en fantastisk dag tillsammans!

Varmt välkomna!