NORDVIK – HÅLLBART UTVECKLINGSCENTRUM FÖR LANDSBYGDEN I HÖGA KUSTEN

NORDVIK – HÅLLBART UTVECKLINGSCENTRUM FÖR LANDSBYGDEN I HÖGA KUSTEN

”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen

Projektet vill titta på hur Nordvik och Hushållningssällskapets resurser i kompetens, mark och fastigheter kan användas och drivas av andra aktörer. Projektet vill också se hur området kan bli ett “samhälle i samhället” där det utöver utbildning ska finnas exempelvis entreprenörer, förskola, äldreboende och en hög grad av självförsörjning och hållbarhet både vad gäller livsmedel och energiförbrukning.

Projektet kommer att fokusera på nya energilösningar för t ex lantbruksfastigheter och minskade koldioxidutsläpp samt testbädd och utveckling för företag inom främst gröna näringar och besöksnäring. Nordvik kan på så sätt utvecklas till ett nytänkande samhälle i samhället där t ex traktens restauratörer kan odla sina egna grödor, där miljövärden kan lägga grunden för äldreboende och förskola och där energibolag kan utveckla en testbädd för nya, smarta energilösningar. Kunskap, livetestning, kommersiella aktörer och framtidens utbildningar i interaktion.

Målet är att tydligt visa på hur den samlade verksamheten på Nordvik kan bli en utvecklingsmotor för landsbygden vilket kommer att skapa fler hållbara företag och samhällen, arbetstillfällen och ökad inflyttning. Nordvik blir då även en mer välkänd och involverad aktör i det lokala och regionala näringslivet. Nordvik blir då en motor för kunskap, innovation och inspiration inom bland annat landsbygdsutveckling, gröna näringar och besöksnäring.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Andreas Telhammer, projektledare, andreas.telhammer@naturbruk.net, 070-678 45 31