Fordonsvård och godshantering

Fordonsvård och godshantering

Gymnasiesärskolans program för Fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program där du får möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena fordonsvård, däckservice, godshantering, service underhåll och reparation. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom reparation av fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar och traktorer, men också naturupplevelser då vi vandrar, paddlar och rider. En vanlig skolvecka innehåller ämnen inom fordon och godshantering, kärnämnen, livskunskap och boendeträning.