Gymnasie – Särskolan

Gymnasie – Särskolan

Gymnasiesärskolan har funnits på Nordvik sedan 2003 och har Kramfors kommun som huvudman. Vi har för närvarande två program Skog, mark & djur och Fordonsvård & godshantering. Det är en fyraårig utbildning och är en frivillig skolform.

Skolan ligger naturskönt i världsarvet Höga kusten, 7km norr om Högakustenbron.

Gymnasiesärskolan samarbetar med Hushållningssällskapet vilket innebär att vi har möjlighet att använda gårdens alla tillgångar för både praktiskt och teoretiskt lärande. 

Under dina fyra år kommer du att ha minst 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Genom APL får du yrkeskunskaper och du kan välja att göra praktik på en eller flera arbetsplatser. I utbildningen ingår individuellt val och du kommer även att göra ett gymnasiesärskolearbete under det fjärde året.

Om du tycker att det här är en skola för dig skall du ta kontakt med oss för att få göra praktik i en-två veckor.