Information till deltagare/försäljare

Information till deltagare/försäljare

Välkommen till Julmarknad på Nordvik!

Lördagen den 9 december kl. 10.00-15.00 


Intresseanmälan och bekräftelse:

Vi tar emot intresseanmälningar via anmälningsformuläret på Nordviks webbplats. Eventuella frågor kan du lämna via mail: info@naturbruk.net

Observera att UF-företag har en egen anmälningsflik.

Sista anmälningsdag är 12 november! Bekräftelse skickas fortlöpande via mail. Placeringslista och all information skickas till alla deltagare vecka 48.

Marknadsplats:

En marknadsplats omfattar ca 2×2 m, med en avgift på 200 kr.  Du kan hyra flera marknadsplatser om behov finns. Efter avslutad marknad faktureras kostnaderna. Fakturan kommer till din angivna e-post. 

UF-företag vid länets gymnasieskolor kan boka en marknadsplats utan kostnad och håller till inom ett eget område på marknaden.

Marknadsbord:

Nordvik har ett begränsat antal bord för uthyrning, 200 kr/bord. UF-företag som har behov av att hyra bord hyr till samma kostnad som övriga deltagare. Eventuella skador på bordet ersätts av deltagaren. Nordvik ansvarar inte för deltagarnas produkter eller utrustning under marknadsdagen. 

Renhållning:
Nordviks lärlingar, marknads-teamet, sköter allmän renhållning på marknadsområdet under dagen, deltagare sköter renhållning på och omkring den egna marknadsplatsen samt förpackar och sorterar sina sopor i slutet av dagen och överlämnar till marknads-teamet eller tar med soporna hem. 

Varor:

Beskriv tydligt i anmälan vilka produkter du avser sälja. Detta främst för att vi ska kunna göra en bra placering av försäljarna på marknaden. Försäljare inom samma genre kommer i möjligaste mån att placeras nära varandra så att vi får olika typer av områden på marknaden. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig som ny säljare i samband med din anmälan om vi anser att din vara inte är lämplig att sälja på Nordvik julmarknad.  

UF-företag kommer att tilldelas ett eget område på marknaden. 

Plats och tillgänglighet:

Vi försöker tillgodose eventuella önskemål om plats. Din plats påverkas om du behöver el, då detta inte är möjligt att ordna på hela marknadsområdet. Överlåtelse för anvisad plats är inte tillåten utan medgivande från Nordvik. Marknadsplatsen är tillgänglig för iordningsställande från fredag kl. 16.00- 18.00 samt mellan kl. 07.00-8.00 på marknadsdagen lördag. Fordon ska var körda till anvisad p-plats senast kl. 9.00, därefter är hela området fordonsfritt fram till kl. 15.00. Förändringar gällande plats och utrymme kan behöva justeras vid iordningställande av marknaden, främst av säkerhetsskäl, även om plats tilldelats skriftligt. Vänligen följ även i övrigt marknadsledningens anvisningar och föreskrifter under dagen.

El:

Avgiften för el är 150 kr per plats, och faktureras samtidigt som marknadsavgiften och eventuell avgift för bord. De deltagare som bokat el kommer att stå i närheten av varandra då det inte finns elanslutningar överallt på området. Kom ihåg att ta med egna förlängningskablar och grendosor! 

Tänk på att du även kan dekorera din marknadsplats med ex. ljusslingor som går på batteri om du vill få belysning på din plats utan att hyra elplats.

Övrigt:

Levande ljus, marschaller, eldkorgar, fotogenlampor eller annan öppen låga är inte tillåten inne i trängseln på marknadsområdet. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Observera att rökning inte är tillåtet på Nordviks område.

Lärlingar/elever:

Vi kommer att göra vårt bästa för att arrangemanget Nordvik julmarknad ska fungera utan missöden! Tänk dock gärna på i kontakten med oss att Nordvik är en utbildningsgård där främst ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) utbildar sig för att bli verksamma inom gröna näringar. Att anordna marknaden ingår i deras utbildning och ibland kanske inte allt kommer att bli perfekt. I sådana fall hoppas vi att du har överseende med det och hjälper oss att utvecklas!

Varmt välkomna!