STUDENTEN 10 JUNI 2021

STUDENTEN 10 JUNI 2021

Även årets student påverkas av en rad restriktioner men vi kämpar för att göra dagen så högtidlig och minnesvärd som möjligt för studenterna. Själva ceremonin där endast studenter och personal deltar sker på Nordvik. Klockan 12.00 sker utspringet från restaurang-ingången och anhöriga kan möta sin student på anvisad plats. Vår önskan är att så få som möjligt kommer till Nordvik och möter upp, detta för att undvika trängsel. Satsa hellre på fint mottagande på hemmaplan.